Kotao na biomasu u osnovnoj školi Àngel Guimerà de Pallejà u Barceloni

S ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti obrazovnog centra Àngel Guimerà u gradu Pallejà (Bajo Llobregat), grupacija CER Termosun isporučila je novi kotao na biomasu HERZ firematic snage 100 kW.

Ovaj kotao na biomasu zamjenjuje dva postojeća plinska kotla od 183 i 59 kW, koji su do sada opskrbljivali školu toplom vodom i grijanjem. Osim optimiziranja energetske učinkovitosti postrojenja, korištenje lokalne drvne sječke kao biogoriva na najbolji način iskorištava drvne ostatke iz gospodarenja šumama i pomaže u obnovi šume.

Prostorija kotlovnice smještena je unutar montažnog modula uz silos za gorivo kapaciteta cca 55 m3 drvne sječke. Modul je prethodno korišten kao pomorski brodski kontejner, a sada savršeno služi svojoj novoj namjeni.

Model kotla: HERZ Firematic 100

Snaga: 100 kW

Gorivo: drvna sječka

Sektor: Škole i kulturni centri

Godina postavljanja: 2021